Volkel in actie voor vervanging AED’s om Volkel hartveilig te houden

Het is inmiddels elf jaar geleden, dat Volkel voorzien werd van AED’s (Automatische Externe Defribillatoren) op initiatief van Jan Coppens en Peter Pennings. Bijzonder was ook dat de dorpsgemeenschap ruim 1 op de tien inwoners wist op te leiden tot het kunnen reanimeren en het bedienen van de AED’s. Met recht kreeg het dorp het predicaat ‘Volkel Hartveilig’ en was het voor menige gemeente in Nederland een voorbeeld. Nu zijn de AED’s aan vervanging toe waarvoor veel geld nodig is.

door Ankh van Burk

Volkel zou Volkel niet zijn als het geen actie zou voeren om de benodigde 37.000 euro bij elkaar te krijgen. “Het is van groot belang om Volkel hartveilig te houden”, zegt Peter Pennings. “In de afgelopen elf jaar hebben de AED’s hun nut bewezen bij 50 reanimaties. Dankzij de inzet van met name de buurtverenigingen hebben we de afgelopen periode het aantal mensen dat bevoegd is om te reanimeren op peil kunnen houden, want de vaardigheid moet regelmatig bijgehouden worden door middel van herhalingscursussen. Inmiddels hebben zich weer 40 nieuwe cursisten aangemeld en sinds 2014 wordt er ook een baby- en kinderreanimatiecursus gegeven.” Na elf jaar zijn de huidige AED’s aan vervanging toe, mede omdat de software verouderd is. Peter: “In de opleiding zijn ook een aantal dingen veranderd waardoor de huidige AED’s niet meer voldoen.” Inmiddels is er een commissie opgericht die met allerlei acties het benodigde geld bij elkaar wil halen om de vervanging te kunnen bekostigen.

Brandbrief
De actie gaat van start met een brandbrief aan alle inwoners, ondernemers, verenigingen, buurtverenigingen en de Dorpsraad van Volkel met als motto: ‘Houd Volkel Hartveilig’. Ook gaat de brief naar het College van Burgemeester en Wethouders en de politiek. Jan Coppens: “We willen een beroep doen op college en politiek om een beleid te ontwikkelen op het AED-gebeuren zowel in Volkel als in Uden en Odiliapeel en dit meer te subsidiëren.” Vanaf half september zullen er loten te koop zijn voor vijf euro per stuk. Aan de loterij zijn drie nog nader te noemen prachtige hoofdprijzen verbonden en nog vele kleinere prijzen.

Goederen- en dienstenveiling
Derde punt van de activiteiten is een grote goederen- en dienstenveiling op zaterdag 2 november in gemeenschapshuis De Schakel, waar tevens de trekking van de loterij zal plaatsvinden. Peter: “We doen een beroep op bedrijven en particulieren om goederen en diensten aan te bieden, die dan per opbod op de veiling geveild zullen worden. Goederen moeten nieuw zijn, dus geen tweedehandsspullen. En bij diensten kun je denken aan kraanverhuur voor een uur, ramen wassen of tuinonderhoud om maar eens een paar voorbeelden te noemen, maar ik denk dat mensen creatief genoeg zijn om iets leuks of nuttigs te bedenken.” Aanmelden van goederen en diensten kan via info@volkelhartveilig.nl

Vrije gift
Voor wie niet in de gelegenheid is aan de activiteiten deel te nemen, bestaat ook de mogelijkheid een vrije gift te schenken op bankrekeningnummer NL17RABO 0178213969 t.n.v. Hartveilig Volkel.

Bron: kliknieuws.nl

Bestuursleden Peter Pennings en Martin van Hoeij en initiatiefnemer Jan Coppens bij het nieuwe logo (foto: Ankh van Burk)

Laat een reactie achter