Advies Nico Barten

Als een persoon onwel wordt en niet meer ademt ben je misschien door onwetendheid niet in staat om bij deze persoon hulp te verlenen. Door een persoon te gaan reanimeren kun je mogelijk zijn leven redden. Bel 112 en start direct met borstcompressies en beademen, mogelijk zal ook spoedig meer hulp en een AED arriveren. De AED kan er voor zorgen dat een hartstoornis wordt opgeheven waardoor het hart weer normaal gaat kloppen. Door een reanimatiecursus te volgen en te blijven herhalen voel je je in staat om te kunnen reanimeren en een AED te bedienen, kun je trots op jezelf zijn en hoef je jezelf achteraf ook geen verwijten te maken van had ik maar…………..”

Nico Barten  EHBO instructeur Volkel HartVeilig