Volkel Hartveilig

 

PERSBERICHT

Uden, 28 mei 2024

Nieuw AED-beleid in Maashorst gericht op vergroten

overlevingskansen

Gemeente Maashorst heeft in samenwerking met Vereniging Maashorst Hartveilig een hernieuwd

AED-beleid geïntroduceerd. Dit beleid richt zich op een dekkend AED-netwerk en voldoende

burgerhulpverleners te realiseren.
Dekkend AED-Netwerk voor Snelle Actie

In iedere kern moet er binnen een straal van 500 meter een AED (Automatische Externe

Defibrillator) 24 uur per dag beschikbaar en toegankelijk zijn. Alle AED's worden aangemeld bij

HartslagNu.nl, zodat burgerhulpverleners na een reanimatie-oproep snel en dichtbij toegang hebben

tot een AED. Daarnaast is het cruciaal dat er voldoende opgeleide burgerhulpverleners beschikbaar

zijn. Voor de dekkingsgraad zijn alle dorpskernen en het buitengebied meegenomen, met

uitzondering van natuurgebied de Maashorst en vliegbasis Volkel.

Constructieve samenwerking

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn) zegt: “Het nieuwe beleid is tot stand gekomen dankzij de

constructieve samenwerking tussen de verschillende Hartveilig stichtingen in onze kernen en

betrokken beleidsadviseurs van de gemeente. Met de afspraken in het nieuwe beleid vergroten we

de overlevingskans bij hartfalen van inwoners en bezoekers in Maashorst. Samen maken we

Maashorst een hartveilige plek.”

Gefaseerde Implementatie en Onderhoud

Om een duurzame en effectieve uitrol te garanderen, worden de AED’s de komende jaren gefaseerd

vervangen en toegevoegd op strategische locaties. De overkoepelende vereniging Maashorst

Hartveilig coördineert dit. Een fasering moet voorkomen dat alle AED’s over acht jaar tegelijkertijd

weer vervangen moeten worden. Het zorgt er ook voor dat de werkdruk voor vrijwilligers bij het

onderhoud van het netwerk wordt verdeeld.

Vereniging Maashorst Hartveilig

In de Vereniging Maashorst Hartveilig werken alle Hartveilig stichtingen uit de verschillende

dorpskernen samen om zo de lokale betrokkenheid te behouden. Bekende gezichten blijven actief in

hun eigen kern, wat de drempel verlaagt voor inwoners.

De overkoepelende vereniging moet vooral zorgen voor een centraal aanspreekpunt, meer

slagkracht bij de organisatie van cursussen en een goede coördinatie bij kennisdeling.
Vrijwilligers en Ondersteuning Nodig

Vrijwilligers zijn essentieel om Maashorst hartveiliger te maken en te houden. Er is dan ook nog

steeds behoefte aan burgerhulpverleners die bijvoorbeeld AED’s kunnen bedienen, vrijwilligers voor

bestuursfuncties en vrijwilligers voor onderhoud en beheer van de AED’s. Bedrijven en particulieren

worden opgeroepen om te helpen bij het verbreden van het AED-netwerk. Dit kunnen zij doen door

hun AED's beschikbaar te stellen binnen het netwerk en reanimatiecursussen te volgen. De

Vereniging Maashorst Hartveilig biedt advies en ondersteuning aan geïnteresseerde partijen.

Voor meer informatie of om bij te dragen, kan contact worden opgenomen via

info@maashorsthartveilig.nl.

 

Toekomstige Digitale Kaart

De gemeente Maashorst ontwikkelt op dit moment een digitale plattegrond voor inwoners, waarop

alle AED’s, die 24 uur per dag toegankelijk zijn, te vinden zullen zijn in de gemeente. Deze kaart

wordt zo spoedig mogelijk  op de website van de gemeente gepubliceerd.

 

Fotobijschrijft: Team Maashorst hartveilig is er klaar voor, bovenste rij v.l.n.r.:

Frank Verwijst Odiliapeel, Jan van Doren Volkel, Don van Dijk Zeeland.

Onderste rij v.l.n.r.: Wim Kouwenberg Odiliapeel, Haico van Deijne Zeeland, François Watervoort

Uden, Pierre Damen Zeeland, Rene Manders Schaijk.

Op deze foto ontbreken de leden: Ron Mol Uden, Wim van Haandel Zeeland, Mari Somers Uden,

Rob Woort Uden, Jan Albers Schaijk.

OVER VOLKEL HARTVEILIG

Wat doet een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok, waarmee het hart wordt gereset en weer normaal gaat kloppen. 

18 AED's

In Volkel hangen 18 AED's. Op de kaart ziet u waar deze hangen. Ga met de muis naar een locatie en u ziet meer informatie.

Burgerhulpverleners

Een juiste bediening van de AED is essentieel. Daarom worden er elk jaar in Volkel zoveel mogelijk mensen opgeleid. 

volkel

Voornstraat 10
Huisartsenpraktijk
(links naast ingang praktijk)

Hogerandweg 6A
Wim Verstegen
(achter woning, onder afdak tegen schuur)

Rechtestraat 2A
Cor van Dijk
(voorgevel woning, rechts van voordeur)

Jochem de Wildstraat 11
Fam. van den Bosch
(voorgevel woning bij voordeur rechts)

Liessentstraat 20A
Fam. Raaijmakers
(rechterzijgevel woning)

Brabantstraat 13
(achter woning, in open garage binnenmuur rechts)

Eiment 19
Frank Verhoeven
(onder carport)

Antilopestraat 11
Arie de Wild
(links van woning tegen berging)

Heikantstraat 4
Marc Poulussen
(achtergevel woning onder afdak)

Wezelstraat 26
Theo Bongers
(rechtergevel woning onder carport)

 

Eeuwsels 13
Theo van Duijnhoven
(onder carport)

Maatseheistraat 8
Cor van de Linden
(rechts van woning tegen linkergevel garage)

Schuttersweg 1
Ton Derks
(via Oosterheidestraat richting speelhal,
voor poort links tegen groen trafo huisje)

Schakelplein 16
JUMBO
(links naast ingang winkel)

Lageheuvelstraat 11
Coppens Warenhuis
(bij uitgang winkel, bereikbaar tijdens openingstijden)

Cappelerhof 12
Aanleunwoningen
(bij ingang)

Eeuwsels 14
Voetbalclub RKSV
(buiten bij kantine, bereikbaar tijdens openstelling locatie)

Beekvloed 20
Bas Vervest
(trap naar kantoor)

Geschiedenis

Eind 2007 kwam de bekroning na een intensief traject, door het overhandigen van de 1ste AED. De basis van dit unieke project ligt bij Peter Pennings die het initiatief nam. En het samen verder uitgewerkt en opgezet heeft met Jan Coppens, (wijlen) Tonny Kuijpers (EHBO) en Rinus Verhoeven (Dorpsraad).

Door sponsoring van het bedrijfs- en verenigingsleven konden er aanvankelijk 15  AED’s worden aangeschaft. Deze werden strategisch over het dorp verdeeld. In elke buurt hangt er één. En bij binnenkomst van Volkel hangen groene borden met “Volkel 70% Hartveilig”.

Het geheim van het succes heeft wellicht te maken met waarop het traject is opgezet. Er is namelijk toentertijd al bewust gekozen om alle 12 (later 13) buurten in het dorp te betrekken. Vanaf 2007 worden de cursussen namelijk in de ‘eigen’ buurt gegeven. Dit maakt het laagdrempelig(er).

Vanaf september 2008 worden er ook jaarlijks herhalingscursussen gegeven.

En vanaf 2014 zijn er baby-kinderreanimatie cursussen. Zowel cursussen voor beginners als herhalingscursussen.

krantrian

Cijfers van Volkel

Aantal inwoners

Aantal
AED's

Opgeleide
mensen

ingezette
AED's

Jaren
hartveilig