Oproep vanuit de Huisartsenpraktijk Volkel

Vanmorgen bereikte ons de dringende vraag om hulp van de Huisartsenpraktijk Volkel. Al weken zetten zij zich in ten behoeven van het bestrijden van het coronavirus. Hierbij zijn beschermende middelen noodzakelijk. Inmiddels kampen zij met een nijpend tekort aan deze middelen. Hun leveranciers kunnen niet leveren en ook de overheid kan (nog) niet voorzien in de behoeften.

Zij hebben gevraagd om ons netwerk in te zetten om daarmee een beroep te doen op u allen. Daar geven wij als Volkel Hartveilig graag gehoor aan en hebben er alle vertrouwen in dat Volkel ook onder deze klus weer gezamenlijk de schouders zet.

Namens de huisartsen van Volkel vragen we u daarom om het volgende:

Heeft u een (grote) voorraad beschermende middelen of wellicht middelen die u niet meer gebruikt? Dan willen wij u vragen deze (gedeeltelijk) te doneren aan de Huisartsenpraktijk Volkel.

Waar kunt u aan denken?

Materialen moeten nieuw zijn!

  • Alcohol 80%
  • Mondkapjes
  • Beschermbrillen, te denken valt aan vuurwerkbrillen
  • Papieren overalls bijvoorbeeld schilderoveralls e.d.
  • Papieren schorten
  • Beschermende jassen bijvoorbeeld laboratorium jassen

Let op!

Zoals gezegd; de spullen moeten nieuwe zijn, bij voorkeur nog in de verpakking. Dit in verband met het besmettingsgevaar.
Dus geen spullen die u thuis al vaker gebruikt hebt. Breng niets wat niet bruikbaar is. Kom geen spullen brengen als u ziekteverschijnselen heeft zoals hoesten, niezen en koorts. Laat in dat geval iemand anders de spullen brengen.

Bij vragen en twijfel?

Om ervoor te zorgen dat de mensen van de Huisartsenpraktijk zich vooral kunnen richten op het bieden van zorg kunt u bij vragen terecht bij info@volkelhartveilig.nl. Ook wanneer u twijfelt over de bruikbaarheid van materialen. Namens Volkel Hartveilig coördineert Monique van Goor deze actie. Zij zal de vragen clusteren en bespreken met de huisartsenpraktijk, daarna krijgt u van haar antwoord.

Waar kunt u deze spullen inleveren?

U kunt de spullen inleveren bij de Huisartsenpraktijk, Voornstraat 10 te Volkel, tijdens openingstijden van de praktijk, dagelijks van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zij doen een dringend verzoek om de spullen NIET binnen te brengen, maar op het bankje bij de voordeur te zetten. U kunt daarna op het raam links naast de ingang kloppen (is de ruimte van de assistenten) en via het raam zeggen dat u spullen op het bankje heeft gezet.

Volkel, gaan we samen ook deze klus klaren?
Wij rekenen op u!

Met vriendelijke groet,

Volkel Hartveilig