NIEUWS

Het AED seizoen is van start gegaan

Door admin | 18/09/2019 | Reacties uitgeschakeld voor Het AED seizoen is van start gegaan

Het AED seizoen is van start gegaan in de buurt Heuvelstraat, Eeuwsels, Annahof. Er worden in totaal 35 AED cursusavonden gegeven. Verder zijn we erg blij dat onze groep, enthousiaste docenten, is uitgebreid met een nieuwe docent. Haar naam is Paula Rutten. We wensen docenten, helpers en cursisten een fijne en leerzame cursusperiode toe.

Promotieborden geplaatst

Door admin | 14/09/2019 | Reacties uitgeschakeld voor Promotieborden geplaatst

Vandaag zijn een aantal vrijwilligers van Houd Volkel Hartveilig op pad geweest om promotieborden te plaatsen op een aantal invalswegen en markante plekken in Volkel.
Hiermee willen zij de aandacht vestigen op de Goederen- en Dienstenveiling van 2 november aanstaande.

Informatieavond buurtcoördinatoren

Door admin | 05/09/2019 | Reacties uitgeschakeld voor Informatieavond buurtcoördinatoren

Een enorme uitdaging staat op ons pad. Het vervangen van 18 AED’s en dat is een flinke kostenpost. En daarvoor moeten we de handen ineenslaan. En dat lukt in Volkel. Afgelopen maandag was er van elke buurtschap één contactpersoon op onze informatieavond. Zij hebben gehoord waarom het zo belangrijk is en waarmee ze kunnen helpen. Zo gaan zij komende maanden loten verkopen in hun eigen buurt. Een lot kost 5 euro en de opbrengst komt geheel ten goede aan de nieuwe AED’s.

Een goed begin is het halve werk

Door admin | 05/09/2019 | Reacties uitgeschakeld voor Een goed begin is het halve werk

Afgelopen woensdag 4 september was er een “generale repetitie” oftewel een oefenavond voor de cursusleiders (4) en helpers (8),

Elk jaar zet ‘n cursusleider (roulatiesysteem) het programma in elkaar voor de herhalingslessen.Op deze avond hebben zij de les doorgenomen.

Dit was het eerste jaar dat dit werd georganiseerd. Het was een vruchtbare avond.

Volgende week dinsdag; 10 september gaan de AED-cursussen van start.

Oproep van huisarts M. van Troost uit Volkel

Door admin | 27/08/2019 | Reacties uitgeschakeld voor Oproep van huisarts M. van Troost uit Volkel

Jaarlijks krijgen zo’n 16.000 mensen een hartstilstand. Buiten het ziekenhuis zijn dat gemiddeld 300 mensen per week. Toch wordt er maar in 49 procent van de reanimaties gebruik gemaakt van de AED.

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren. 
Door het toepassen van hartmassage en mond op mond beademing voorziet u de hersenen van zuurstof. U kunt de ventrikelfibrillatie hier echter niet mee opheffen. De enige effectieve manier om de ventrikelfibrillatie op te heffen is het vroegtijdig defibrilleren van het hart.
Door het hart te defibrilleren heft u de heersende chaos op waarna het hart weer op normale wijze kan gaan kloppen.

Hoe sneller men kan starten met de AED hoe gevoeliger het hart is en groter de kans dat behandeling succesvol verloopt.

Door de jaren heen zijn de AED’s steeds ‘slimmer’ geworden en makkelijker in het gebruik. Gezien de leeftijd van het huidige model is deze dan ook hard aan vervanging toe.

Daarom wil ik iedereen die in de gelegenheid is oproepen gehoor te geven aan het verzoek van Volkel Hartveilig om deel te nemen aan de dienstenveiling op 2 november in de Schakel.

M. van Troost, huisarts

Save the day

Door admin | 22/08/2019 | Reacties uitgeschakeld voor Save the day

Kosten AED’s zijn voor rekening burgers

Door admin | 22/08/2019 | Reacties uitgeschakeld voor Kosten AED’s zijn voor rekening burgers

Volkel moet voor het eind van het jaar 37.000 euro bij elkaar sprokkelen om nieuwe AED-apparaten aan te schaffen, om het dorp hartveilig te houden. Geld wat er nu niet is. Ook Stichting Hartveilig Uden doet op haar website ook een oproep voor donateurs en sponsors.

Particuliere ‘hartveilige’ initiatieven zitten regelmatig met de handen in het haar om de kosten op te hoesten. Zo bericht Stichting Hartveilig Uden op haar site ook voor de aanschaf en onderhoud van AED’s afhankelijk te zijn van de inwoners

Volgens Uden Plus is dat niet zoals het hoort. “We hebben allemaal baat bij goede adequate apparaten. We moeten dan ook zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat een apparaat weigert en het probleem niet neerleggen bij burgerpartijen”, vertelt Tinie Kardol van Uden Plus.

CDA Uden wil graag het gesprek aangaan. “Veiligheid staat in deze voorop en we moeten kijken waar budget voor is”, laat Maurits van den Bosch weten in een reactie.  De gemeente laat weten wel subsidie beschikbaar te stellen voor de cursussen en verwijst voor de gemaakte kosten na het gebruik van een AED naar de RAV Brabant Midden – West – Noord, maar geeft te kennen geen middelen beschikbaar te hebben voor regulier onderhoud, reparaties en/of vervanging batterij.

Volkel in actie voor vervanging AED’s om Volkel hartveilig te houden

Door admin | 12/07/2019 |

Het is inmiddels elf jaar geleden, dat Volkel voorzien werd van AED’s (Automatische Externe Defribillatoren) op initiatief van Jan Coppens en Peter Pennings. Bijzonder was ook dat de dorpsgemeenschap ruim 1 op de tien inwoners wist op te leiden tot het kunnen reanimeren en het bedienen van de AED’s. Met recht kreeg het dorp het predicaat ‘Volkel Hartveilig’ en was het voor menige gemeente in Nederland een voorbeeld. Nu zijn de AED’s aan vervanging toe waarvoor veel geld nodig is.

door Ankh van Burk

Volkel zou Volkel niet zijn als het geen actie zou voeren om de benodigde 37.000 euro bij elkaar te krijgen. “Het is van groot belang om Volkel hartveilig te houden”, zegt Peter Pennings. “In de afgelopen elf jaar hebben de AED’s hun nut bewezen bij 50 reanimaties. Dankzij de inzet van met name de buurtverenigingen hebben we de afgelopen periode het aantal mensen dat bevoegd is om te reanimeren op peil kunnen houden, want de vaardigheid moet regelmatig bijgehouden worden door middel van herhalingscursussen. Inmiddels hebben zich weer 40 nieuwe cursisten aangemeld en sinds 2014 wordt er ook een baby- en kinderreanimatiecursus gegeven.” Na elf jaar zijn de huidige AED’s aan vervanging toe, mede omdat de software verouderd is. Peter: “In de opleiding zijn ook een aantal dingen veranderd waardoor de huidige AED’s niet meer voldoen.” Inmiddels is er een commissie opgericht die met allerlei acties het benodigde geld bij elkaar wil halen om de vervanging te kunnen bekostigen.

Brandbrief
De actie gaat van start met een brandbrief aan alle inwoners, ondernemers, verenigingen, buurtverenigingen en de Dorpsraad van Volkel met als motto: ‘Houd Volkel Hartveilig’. Ook gaat de brief naar het College van Burgemeester en Wethouders en de politiek. Jan Coppens: “We willen een beroep doen op college en politiek om een beleid te ontwikkelen op het AED-gebeuren zowel in Volkel als in Uden en Odiliapeel en dit meer te subsidiëren.” Vanaf half september zullen er loten te koop zijn voor vijf euro per stuk. Aan de loterij zijn drie nog nader te noemen prachtige hoofdprijzen verbonden en nog vele kleinere prijzen.

Goederen- en dienstenveiling
Derde punt van de activiteiten is een grote goederen- en dienstenveiling op zaterdag 2 november in gemeenschapshuis De Schakel, waar tevens de trekking van de loterij zal plaatsvinden. Peter: “We doen een beroep op bedrijven en particulieren om goederen en diensten aan te bieden, die dan per opbod op de veiling geveild zullen worden. Goederen moeten nieuw zijn, dus geen tweedehandsspullen. En bij diensten kun je denken aan kraanverhuur voor een uur, ramen wassen of tuinonderhoud om maar eens een paar voorbeelden te noemen, maar ik denk dat mensen creatief genoeg zijn om iets leuks of nuttigs te bedenken.” Aanmelden van goederen en diensten kan via info@volkelhartveilig.nl

Vrije gift
Voor wie niet in de gelegenheid is aan de activiteiten deel te nemen, bestaat ook de mogelijkheid een vrije gift te schenken op bankrekeningnummer NL17RABO 0178213969 t.n.v. Hartveilig Volkel.

Bron: kliknieuws.nl

Bestuursleden Peter Pennings en Martin van Hoeij en initiatiefnemer Jan Coppens bij het nieuwe logo (foto: Ankh van Burk)

Brandbrief: Houd Volkel Hartveilig!

Door admin | 18/06/2019 |

Aan:     

  • Alle Inwoners, Ondernemers, Verenigingen, Buurtverenigingen en Dorpsraad van Volkel,
  • College van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad en Politieke partijen van de Gemeente Uden.

Volkel Hartveilig
Sinds elf jaar heeft Volkel de beschikking over 18 AED apparaten waarmee de overlevingskans bij een defibrillerend hart met 70% toeneemt als er binnen 6 minuten een AED ingezet kan worden. Volkel heeft met de huidige 18 AED’s een prima dekkingsgraad voor alle inwoners en bezoekers van Volkel. Dat willen we graag zo houden!

Wat is het probleem?
De huidige AED’s zijn toe aan vervanging. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 1800 euro per AED.

Wat doet een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok, waarmee het hart wordt gereset en weer normaal gaat kloppen. De bediening door burgerhulpverleners is hierbij essentieel.

Hoe doet Volkel dat?
In 2008 is een werkgroep in het leven geroepen die zich destijds ingezet heeft voor de aanschaf van de AED’s. Op dit moment zorgen zij nog steeds voor het onderhoud van de AED’s en sturen zij de trainingen aan. Een belangrijke spil in deze zijn de buurten/buurtverenigingen met ieder hun eigen buurtcoördinator. Zij informeren hun buurtgenoten/cursisten en zorgen voor een cursuslocatie in de buurt.

Wat is de afgelopen 11 jaar allemaal bereikt?

  • In 2008 zijn er 18 AED’s aangeschaft door middel van sponsoring en ingebracht door bedrijven;
  • Ruim 450 inwoners uit Volkel zijn opgeleid en volgen jaarlijks de herhalingscursus. Er worden steeds nieuwe mensen opgeleid en sinds 2014 is er een baby- en kinderreanimatiecursus;
  • In al die jaren zijn er ruim 50 mensen gereanimeerd met behulp van de AED’s;
  • Jaarlijkse bijdrages worden ontvangen van:
  1. De gemeente: 5 euro per cursist per jaar;
  2. De OVV Volkel sponsort een jaarlijks bedrag ten behoeve van het onderhoud;
  3. De clubkasactie van de Rabobank.

Wat moet er nu gebeuren?
Met de jaarlijkse inkomsten kunnen de cursusmaterialen en het onderhoud betaald worden, maar niet de vervanging van de AED’s. De initiatiefgroep heeft het plan opgepakt om voor de vervanging onder andere uw hulp in te roepen. De komende maanden gaan we u verder informeren, maar graag willen we de goederen- en dienstenveiling / loterij op zaterdag 2 november 2019 onder uw aandacht brengen.

Wij gaan er voor! Kunnen we ook op uw steun rekenen?!

Werkgroep Houd Volkel Hartveilig