Kosten AED’s zijn voor rekening burgers

Volkel moet voor het eind van het jaar 37.000 euro bij elkaar sprokkelen om nieuwe AED-apparaten aan te schaffen, om het dorp hartveilig te houden. Geld wat er nu niet is. Ook Stichting Hartveilig Uden doet op haar website ook een oproep voor donateurs en sponsors.

Particuliere ‘hartveilige’ initiatieven zitten regelmatig met de handen in het haar om de kosten op te hoesten. Zo bericht Stichting Hartveilig Uden op haar site ook voor de aanschaf en onderhoud van AED’s afhankelijk te zijn van de inwoners

Volgens Uden Plus is dat niet zoals het hoort. “We hebben allemaal baat bij goede adequate apparaten. We moeten dan ook zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat een apparaat weigert en het probleem niet neerleggen bij burgerpartijen”, vertelt Tinie Kardol van Uden Plus.

CDA Uden wil graag het gesprek aangaan. “Veiligheid staat in deze voorop en we moeten kijken waar budget voor is”, laat Maurits van den Bosch weten in een reactie.  De gemeente laat weten wel subsidie beschikbaar te stellen voor de cursussen en verwijst voor de gemaakte kosten na het gebruik van een AED naar de RAV Brabant Midden – West – Noord, maar geeft te kennen geen middelen beschikbaar te hebben voor regulier onderhoud, reparaties en/of vervanging batterij.