GOEDEREN EN DIENSTENVEILING

Ingebrachte kavels:

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Veilingreglement:

 1. De veiling zal plaatsvinden op zaterdag 2 november 2019 in de MFA de Schakel in Volkel.
 2. De veiling zal verdeeld worden in 3 blokken, te weten (onder voorbehoud):
  • Blok 1         19.00 - 19.45 uur
  • Blok 2         21.00 - 21.45 uur
  • Blok 3         22.30 - 23.15 uur
 3. De aangeboden goederen en diensten zijn opgenomen in het veilingboekje en de kavellijst staat op deze pagina.
 4. Goederen en diensten die niet tijdens de veiling worden aangeboden zijn te koop via de veilingwinkel of worden in de loterij meegenomen.
 5. Alle goederen en diensten zijn gratis aangeboden en de opbrengst van de veiling wordt gebruikt om Volkel Hartveilig te houden.
 6. De organisatie heeft de omschrijvingen in de kavellijst naar beste weten verwerkt. De organisatie kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden bij onjuistheden.
 7. Met het uitbrengen van een bod geeft de veilingbezoeker aan dat hij kennis heeft genomen van deze veilingvoorwaarden en dat hij deze aanvaardt.
 8. De veilingmeester noemt per kavel het nummer en de omschrijving volgens de kavellijst met daarbij eventueel een toelichting en eventueel een startbod. Tevens noemt de veilingmeester het bedrag waarmee wordt opgeboden.
 9. Het opbieden gebeurt in stappen volgens onderstaand schema:
  • Tussen 0 en 100 euro: 5 euro
  • Tussen 100 en 200 euro: 10 euro
  • Tussen 200 en 500 euro: 25 euro
  • Meer dan 500 euro: 50 euro
 10. De koop komt tot stand als de veilingmeester de betreffende bieder aanwijst en ‘’verkocht’’ roept.
 11. Ieder koper ontvangt een bewijs van aankoop, waarin is opgenomen het kavelnummer, de naam van de koper en de overeengekomen prijs.
 12. De gekochte goederen en diensten dienen ter plekke te worden afgerekend. Dit is mogelijk door te pinnen of door contant af te rekenen.
 13. De uitvoering / levering van een dienst of goederen zal plaatsvinden op initiatief van de koper. Alle diensten worden in overleg tussen aanbieder en koper in principe voor 1 september 2020 verricht, tenzij door de aanbieder en koper anders wordt overeengekomen. Bij het niet afnemen van de dienst voor 1 september 2020 vervalt het recht nakoming te vorderen.
 14. Mochten er situaties ontstaan waarin dit reglement niet voorziet dan wordt er beslist door de veilingmeesters of –commissie.

Veilingmeesters 2 november

hans

Hans van der Locht

stefan

Stefan van Maasakkers

willem

Willem Vloet