GemeenteUden HARTVEILIG houden?

Wethouder Gijs van Heeswijk stelt geen extra geld beschikbaar voor vervanging van de AED’s

Houd Volkel Hartveilig gaat met ‘’lege handen’’ weer terug naar Volkel na het gesprek op 18 september met wethouder Gijs van Heeswijk.  De huidige 18 AED apparaten in Volkel zijn na 11 jaar toe aan vervanging. De kosten hiervoor zijn ruim 1800 euro per stuk en er zijn inmiddels diverse initiatieven opgestart in Volkel. Ook aan het college van Burgemeester en Wethouders was een verzoek gedaan voor financiële ondersteuning voor de vervanging van de AED apparaten. Ondanks dat de gemeente Uden graag als ‘’groene & gezonde gemeente’’ bekend wil staan is hiervoor nu geen geld beschikbaar vanuit het college, aldus wethouder van Heeswijk.

Voor een bedrag van 80 eurocent per inwoner van de gemeente Uden per jaar kan de hele gemeente Uden hartveilig zijn hebben we berekend.

Er kunnen dan:

  • jaarlijks 1000 mensen opgeleid worden om de AED’s te bedienen
  • 30 extra AED’s aangeschaft worden voor Uden om een goede dekking te garanderen bovenop de 40 AED’s die er nu al zijn in Uden
  • 18 apparaten in Volkel per direct vervangen worden
  • ieder jaar 10 AED’s vervangen worden die afgeschreven zijn na 10 jaar gebruik zodat we komende jaren in Uden, Volkel en Odiliapeel ook Hartveilig kunnen blijven

In Volkel alleen al zijn de afgelopen 11 jaar ruim 50 mensen gereanimeerd met behulp van een AED. Mede dankzij de vele opgeleide mensen en de 18 AED’s in Volkel zijn veel levens gered. Als er nu geen financiële ondersteuning komt gaat dit de komende jaren in de gemeente Uden levens kosten. Vanuit Volkel doen we een beroep op de politieke partijen in Uden om dit onderwerp hoog op de agenda te krijgen bij de gemeenteraad.

Op zaterdag 2 november 2019 gaan we een goederen en dienstenveiling houden in MFA de Schakel en zal de trekking van de loterij plaatsvinden. Zie hiervoor www.volkelhartveilig.nl. We hopen hiermee al een aardig bedrag op te halen om een aantal AED’s in Volkel te kunnen vervangen. 

Politiek van Uden;

Een hartveilige gemeente Uden is van levensbelang. Laat zien waar je als gemeente voor wil staan !

Initiatiefgroep Volkel Hartveilig