Brandbrief: Houd Volkel Hartveilig!

Aan:     

  • Alle Inwoners, Ondernemers, Verenigingen, Buurtverenigingen en Dorpsraad van Volkel,
  • College van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad en Politieke partijen van de Gemeente Uden.

Volkel Hartveilig
Sinds elf jaar heeft Volkel de beschikking over 18 AED apparaten waarmee de overlevingskans bij een defibrillerend hart met 70% toeneemt als er binnen 6 minuten een AED ingezet kan worden. Volkel heeft met de huidige 18 AED’s een prima dekkingsgraad voor alle inwoners en bezoekers van Volkel. Dat willen we graag zo houden!

Wat is het probleem?
De huidige AED’s zijn toe aan vervanging. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 1800 euro per AED.

Wat doet een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok, waarmee het hart wordt gereset en weer normaal gaat kloppen. De bediening door burgerhulpverleners is hierbij essentieel.

Hoe doet Volkel dat?
In 2008 is een werkgroep in het leven geroepen die zich destijds ingezet heeft voor de aanschaf van de AED’s. Op dit moment zorgen zij nog steeds voor het onderhoud van de AED’s en sturen zij de trainingen aan. Een belangrijke spil in deze zijn de buurten/buurtverenigingen met ieder hun eigen buurtcoördinator. Zij informeren hun buurtgenoten/cursisten en zorgen voor een cursuslocatie in de buurt.

Wat is de afgelopen 11 jaar allemaal bereikt?

  • In 2008 zijn er 18 AED’s aangeschaft door middel van sponsoring en ingebracht door bedrijven;
  • Ruim 450 inwoners uit Volkel zijn opgeleid en volgen jaarlijks de herhalingscursus. Er worden steeds nieuwe mensen opgeleid en sinds 2014 is er een baby- en kinderreanimatiecursus;
  • In al die jaren zijn er ruim 50 mensen gereanimeerd met behulp van de AED’s;
  • Jaarlijkse bijdrages worden ontvangen van:
  1. De gemeente: 5 euro per cursist per jaar;
  2. De OVV Volkel sponsort een jaarlijks bedrag ten behoeve van het onderhoud;
  3. De clubkasactie van de Rabobank.

Wat moet er nu gebeuren?
Met de jaarlijkse inkomsten kunnen de cursusmaterialen en het onderhoud betaald worden, maar niet de vervanging van de AED’s. De initiatiefgroep heeft het plan opgepakt om voor de vervanging onder andere uw hulp in te roepen. De komende maanden gaan we u verder informeren, maar graag willen we de goederen- en dienstenveiling / loterij op zaterdag 2 november 2019 onder uw aandacht brengen.

Wij gaan er voor! Kunnen we ook op uw steun rekenen?!

Werkgroep Houd Volkel Hartveilig

Laat een reactie achter